Burgas sjöar

[/caption]

  • ”The Bourgas lake” är den största naturliga sjön i Bulgarien. Saltnivån i sjön är förhållandevis liten. I och kring sjön finns en mångfald av både fisk- och fågelarter.
  • ”The Mandrensko Lake” är den största av sjöarna. Den är numera en vattenreservoar som levererar dricksvatten till befolkningen i regionen.
  • ”The lake of Pomorie” är en naturlig lagun som bebos av nästan 215 fågelarter, varav 4 är utrotningshotade. Man utvinner salt i norra delen av sjön och i södra delen består den mest av gyttja.
  • ”The Atanasovo lake” är mest känd för mångfalden i sin flora. Där finns över 230 olika växter varav 7 är utrotningshotade.
  • ”The Mandra lake”, den sista av sjöarna, var tidigare en naturlig sjö, men har sedan 1963 varit använd som en vattenreservoar genom uppdämning. Delar av sjön är dock fortfarande skyddade naturområden.
Alla sjöarna ligger så nära Burgas att man ta en dagstur till dessa om man vill utforska det speciella naturlivet på nära håll. Ta med dig kikare om du vill få möjligheten att studera fågellivet på riktigt!]]>