Burgas sjöar

Burgas är även känd för sina fem sjöar, ”The lake of Pomorie”, ”The Atanasovo lake”, ”The Bourgas lake”, ”The Mandra lake” och ”The Mandrensko lake”. Alla sjöarna ligger runt Burgas och i närheten av Svarta Havet. De har olika grader av saltnivåer och har tillsammans en areal på cirka 95 kvm, av vilka ungefär 33 kvm är mer eller mindre skyddade naturområden. Det finns många utrotningshotade fågel-, fisk-, och däggdjursartar i och kring sjöarna.


  • ”The Bourgas lake” är den största naturliga sjön i Bulgarien. Saltnivån i sjön är förhållandevis liten. I och kring sjön finns en mångfald av både fisk- och fågelarter.
  • ”The Mandrensko Lake” är den största av sjöarna. Den är numera en vattenreservoar som levererar dricksvatten till befolkningen i regionen.
  • ”The lake of Pomorie” är en naturlig lagun som bebos av nästan 215 fågelarter, varav 4 är utrotningshotade. Man utvinner salt i norra delen av sjön och i södra delen består den mest av gyttja.
  • ”The Atanasovo lake” är mest känd för mångfalden i sin flora. Där finns över 230 olika växter varav 7 är utrotningshotade.
  • ”The Mandra lake”, den sista av sjöarna, var tidigare en naturlig sjö, men har sedan 1963 varit använd som en vattenreservoar genom uppdämning. Delar av sjön är dock fortfarande skyddade naturområden.

Alla sjöarna ligger så nära Burgas att man ta en dagstur till dessa om man vill utforska det speciella naturlivet på nära håll. Ta med dig kikare om du vill få möjligheten att studera fågellivet på riktigt!